Liiketoiminnan kasvattamisen näkökulmasta innovointi on ensiarvoisen tärkeää. Siinä vaiheessa, kun nykyinen markkina-alue on nykyisen tuote- ja palvelutarjonnan myötä saturoitumispisteessä ja kasvua ei enää tule, on todella tärkeää kääntää katseet uusille markkinoille ja ennen kaikkea uusiin innovaatioihin. Uusia tuotteita, palveluja ja koskemattomia markkinoita löytämällä on mahdollisuus saada liiketoimintaan vauhtia.

Sinisen meren strategian, joka tunnetaan myös Blue Ocean -strategiana, on luoda täysin uudenlainen markkinarako arvoinnovoimiseen perustuen. Sen tarkoituksena ei ole mustamaalata kilpailijaa tai viedä aggressiivisella hinnoittelulla markkinaosuutta, vaan tehdä kilpailemisesta tarpeetonta. Strategiaa noudattavan yrityksen tarkoituksena on tarjota ainutlaatuisia ratkaisuja asiakkaalle ja nostaa yhtiön tarjoamaa merkitystä tämän silmissä.

Miten yhtiö voi lähteä liikkeelle sinisen meren strategialla?

Sinisen meren strategian oppien perusteella on olennaista laajentaa olemassa olevaa tarjontaa ja kehittää tuotteita tuotekehityksen sekä kuluttajan tarpeiden mukaisesti. Yhtiö voi tietoisesti tehdä päätöksen tuotekehitykseen panostamisesta, jotta se voi saada käyttöönsä uuden palvelun, tuotteen tai teknologian, jota ei ole vielä toistaiseksi muiden käytössä. Tarkoitus on saavuttaa asema ainoana toimijana markkinoilla ja, vaikka jokin toinen yritys kopioisi strategian, olisi yhtiöllä etulyöntiasema ensimmäisenä markkinoille tulijana.

Innovointiprosessia suunnitellessa on tärkeää kiinnittää huomiota erilaisiin muuttujiin. On hyvä muistaa, että puhtaasti yritykseen sisäisiin resursseihin nojaava tuotekehitys voi ajautua haasteisiin erityisesti lanseerausvaiheessa. Vaikka tuote tai palvelu olisi ominaisuuksiltaan ylivertainen, haluavatko kuluttajat ostaa sitä?

Suunnitteluvaiheessa on tärkeää tehdä pilotointia potentiaalisen kohderyhmän kanssa ja kuulla heidän mielipiteitään ja ajatuksiaan. Kuluttajia kannattaa kuulla erityisesti, jos innovaation tarkoituksena on luoda asiakkaille lisäarvoa, josta he joutuvat maksamaan huomattavasti enemmän. Mikäli käyttäjistä hinta tuntuu liian kalliilta tai he eivät koe saavansa tarpeeksi vastinetta tavallisen tuotteen ja lisäarvotuotteen erotuksen summalle, on hyvä katsoa peiliin ja miettiä, kannattaako tuotetta sittenkään lanseerata.

Sinisen meren strategiaa toteutettaessa voi paras vaihtoehto olla arvoinnovoinnin suunnitteleminen asiakaslähtöisesti heti alusta alkaen. Se onnistuu erittäin helposti, mikäli kyseessä on kuluttajatuotteisiin, kuten elintarvikkeisiin ja kosmetiikkaan, erikoistunut yhtiö. Asiakkaat lähettävät mielellään kysymyksiä tuotteisiin liittyen ja ehdottavat mitä erikoisimpia innovaatioita. Yhtiön on siis hyvä huomioida nykyiset asiakkaat ja lähteä heidän kanssaan yhteistyössä kehittämään erilaisia konsepteja, joissa käyttäjä kuvailee tarpeitaan ja yritys vastaa tähän markkinarakoon suunnittelemalla heidän makuunsa sopivan kustannustehokkaan tuotteen tai palvelun. Asiakkaita on tärkeää kuunnella koko kehitysprosessin ajan esimerkiksi järjestämällä kuluttajapaneeleita, joilla varmistetaan tuotteen täyttävän sille asetetut odotukset.

Innovoiviin yrityksiin sijoitetaan mielellään

Innovoivat yhtiöt ovat kaikkein menestyneimpiä. Sinisen meren strategian onnistumisesta loistavia esimerkkejä ovat Amazon, Airbnb ja Tesla. Nämä kaikki yhtiöt ovat ottaneet riskejä, tarjonneet asiakkaalle uudenlaisen käyttäjäkokemuksen sekä kasvaneet huimalla vauhdilla. Erinomaisena esimerkkinä on Amazon, jonka kasvuun on kenellä tahansa ollut mahdollisuus päästä mukaan. Jos pörssihai olisi ostanut vuonna 1997 yhtiön osakkeita noin 1500 dollarilla, olisi hänestä tullut miljonääri elokuussa 2007. Yritys on nimittäin kasvanut yli 67000 prosenttia, mikä on erittäin harvinaista, oli ala mikä tahansa.

Kasvuyhtiöiden saavuttamien menestystarinoiden perusteella ei ole ihme, että yritykset, jotka rakentavat liiketoimintaansa rohkeasti sinisen meren strategian varaan, ovat erittäin suosittuja institutionaalisten ja yksityisten sijoittajien kesken. Rohkeat innovaatiot vaativat ennen kaikkea rahaa – ja sitä euron kuvia silmissään näkevät sijoitusnerot ovat valmiina antamaan. Vaikka innovointiin keskittyneet yritykset ovatkin alkuaikoina erittäin riskipitoisia sijoituskohteita, suuria tuottoja hamuavat tahot haluavat sijoittaa niihin mielellään päästäkseen osalliseksi potentiaalisesta menestystarinasta. Ei siis mikään ihme, että Slushin kaltaiset startup-tapahtumat ovat todellisessa nosteessa.