Vuonna 2010 perustettu Startup Sauna tarjoaa koulutusta, rahoitusta ja opetusta eli niin kutsuttua kiihdytysapua aloitteleville yrityksille Itä- ja Pohjois-Euroopassa. Sen perustajina ovat Aalto-yliopiston opiskelijajärjestön Aaltoesin jäsenet.

Aaltoes

Aaltoes on lyhenne nimestä ”Aalto Enterpreneurship Society”. Sen perusti joukko Aalto-yliopiston opiskelijoita vuonna 2009 ja se on tällä hetkellä suurin ja aktiivisin opiskelijavetoinen yrittäjyysyhteisö Euroopassa. Yhteisön toiminnan päätavoite on edistää kasvuyrittäjyyttä Suomessa ja se on erikoistunut erityisesti opiskelijoiden yrittämisen tukemiseen.

Yhdistyksen ensimmäinen toimisto sijaitsi Design Factorylla, mutta vuonna 2009 yhdistys siirtyi Startup Saunan tiloihin. Alkuaikoina yhdistyksen toiminta oli aika pienehköä – se järjesti verkostoitumistapahtumia, paneelikeskusteluja ja puheenvuoroja. Vuonna 2010 yhdistys perusti kaksi kiihdytysohjelmaa aloitteleville yrityksille, Startup Saunan ja Summer of Startupsin.

Vuonna 2011 järjestö perusti kansainvälisen työharjoitteluverkoston Startuplifers suomalaisille yliopisto-opiskelijoille. Sen kautta opiskelija voi saada työharjoittelupaikan kehittyvistä startup-yrityksistä San Fransiscosta, Tokiosta, Shanghaista tai Piilaaksosta. Samana vuonna Aaltoes sai järjestäväkseen Euroopan merkittäviin kasvuyritystapahtumiin lukeutuvan vuosittaisen Slush-tapahtuman.

Vuonna 2012 Aaltoesin jäsenet olivat mukana perustamassa Startup-säätiötä, joka rahoittaa startup-yrityksiä muiden tunnettujen ja julkisten sijoittajien kanssa.

Yrityskiihdyttämön määritelmä

Startup Sauna on yrityskiihdyttämö, joka tarkoittaa pääasiassa eräänlaista yrityshautomoa. Sen tavoite on startupien ja aloittelevien yritysten kehittäminen tarjoamalla yrittäjille resursseja ja palveluita. Tarjotut palvelut ovat yleensä kehitetty sekä järjestetty hautomon puolesta ja niitä tarjotaan hautomon tai verkostokontaktien kautta. Hautomon päätavoite on tuottaa menestyksekkäitä, elinkelpoisia ja itsenäisiä yrityksiä, joilla tulee olla mahdollisuus luoda työpaikkoja, elvyttää toimintaympäristöä, kaupallistaa uutta teknologiaa sekä vahvistaa taloutta paikallisesti ja kansallisesti.

Yrityshautomot tarjoavat osallistuville yrityksille ohjausta johtamiseen, teknistä tukea sekä konsultointia, joka on sovellettu kasvuyritysten tarpeisiin. Kiihdyttämöt valitsevat asiakaskuntansa taloudellisen hyödyn toivossa. Ne tekevät sijoituksia, tarjoavat liiketoiminnallisia resursseja ja osallistuvat aktiivisesti yrityksen kehittämiseen. Hautomolla ja kiihdyttämöllä on siis samat tavoitteet.

Startup Saunan toiminta

Startup Saunan toiminnan perusteisiin kuuluu auttaa lupaavia alkuvaiheen yrityksiä pääsemään seuraavalle tasolle eli löytämään jalansijaa heidän kohdemarkkinoillaan tai kasvattamaan aloitusvaiheen rahoitustaan. Se valitsee ohjelmaansa ainoastaan lupaavimmat aloittelevat yritykset pohjoismaista, Itä-Euroopasta ja Venäjältä. He yhdistävät yrittäjät 7 viikon intensiivisellä yrityskurssilla alan johtavien sijoittajien, kokeneiden yrittäjien ja muiden alojen asiantuntijoiden kanssa.

Startup Saunan toiminta perustuu vahvasti asiakasyritysten liiketoiminnan kehittämiseen etsimällä heitä auttavia sijoittajia ja kehittämällä liiketoimintamalleja, jotka vastaavat kohdemarkkinoita ja asiakkaiden tarpeita.

Startup Sauna pyörittää kolmea ohjelmaa:

  • Työharjoitteluohjelma Startuplifersia suomalaisille yliopisto-opiskelijoille. Yli 60 harjoittelijaa on löytänyt työpaikkansa ohjelman kautta.

  • 7-viikkoisen aloittavien yritysten kiihdytyskoulutuksen järjestäminen kaksi kertaa vuodessa.

  • Slush-organisaation järjestäminen vuosittain Helsingissä. Slush-tapahtumassa järjestetään myös Startup Saunan Demo Day, jolloin koulutuksen läpikäyneet yritykset voivat kaupata tuotteitaan sijoittajille ja medialle.

Kiihdytysohjelman pääsyvaatimukset

Startup Sauna valitsee yritykset kolmella kriteerillä:

  • Ensimmäiseksi he etsivät yrityksiä, jotka kärsivät samoista ongelmista taustoista riippumatta. Yleensä ne ovat yrityksiä, jotka ovat juuri julkaisseet tai ovat julkaisemassa tuotteensa.

  • Toiseksi he pyrkivät löytämään yrityksiä, joita pystytään valmentamaan. Yritysten pitää todistaa, että heillä on kyky hyödyntää oppimaansa heti muuttamalla toimintaansa.

  • Kolmanneksi he etsivät yrityksiä, joilla on visio ja työkalut kansainväliseen kasvuun. He voivat valita uusia yhtiöitä täysin uusilta aloilta, mutta heidän pitää jakaa näkemys globaalista menestyksestä.

Toiminta numeroin

Vuodesta 2010 lähtien Startup Saunan kursseja on järjestetty 15 kertaa. Kursseista on valmistunut yli 222 yritystä, jotka ovat nostaneet rahoitusta yli 200 miljoonan dollarin edestä. Jokaiseen koulutukseen valitaan 15-20 yritystä Pohjois-Euroopasta, Itä-Euroopasta ja Venäjältä tiukan valintaproseduurin jälkeen. Koulutus on täysin ilmaista.