Startup-yritys on sanana ja toimialana kohtalaisen uusi, se tarkoittaa yksinkertaistettuna nuorta ja kasvuhakuista yritystä – niinpä siitä voidaan joskus käyttää myös nimeä kasvuyritys. Pitää kuitenkin muistaa, että startup on nimenomaan pieni yritys, joka ei ole pörssilistattu eikä missään määrin niin sanottu arvoyhtiö. Yleensä niillä tarkoitetaan sellaista yritystä, joka on vasta itseasiassa kehittämässä ensimmäistä tuotettaan eikä siis näin ollen tuota vielä lainkaan voittoa omistajilleen.

Startup-termiä käytetäänkin siis yleensä enintään parin vuoden ajan tai vaihtoehtoisesti siihen saakka, kun yrityksen osakkeita omistaa muukin taho kuin sen perustajajäsenet. Monesti omistajiin kuuluu myös niin sanottuja bisnesenkeleitä, jotka mahdollistavat startup-yrityksen toimintaa.

Aivan alkuvaiheessa yrityksen ja sen tuotteen luonti sekä tietysti markkinointi vain kuluttavat rahaa eikä tuloja siis lainkaan ole – tai jos onkin, eivät ne riitä kattamaan yrityksen kuluja. Parin vuoden kuluttua olisi kuitenkin päästävä tasolle, jolla yrityksen tulot kattaisivat myös tämän alun tappiovaiheen eli yhtiö saavuttaisi niin kutsutun break even -kohdan – ja tämän jälkeen yrityksen tulisi lähtökohtaisesti tehdä voittoa.

Lainan hakeminen

Ennen kuin yritystoiminta alkaa olla voitollista, täytyy yleensä yrittäjien panostaa startuppiinsa omia rahojaan, hankittava rahaa riskisijoittajilta tai sitten otettava lainaa yksityishenkilönä. Yleensä lainan saanti voi kaatua takuiden puutteeseen, sillä yrityksellä ei ole kiinteitä toimitiloja eikä sen tuotteet vielä ole minkään arvoisia.

Jos kuitenkin tarvitsee lainaa akuutisti ja perinteiset pankit eivät suostu myöntämään sitä, ratkaisuksi voivat tulla esimerkiksi pikalainat tai vakuudettomat lainat, joilla saa nostettua rahaa tililleen ilman vakuuksia. Korkoja ja lainasummia on kuitenkin hyvä vertailla ennen lopullisen päätöksen tekemistä.

Osakepohjainen joukkorahoitus

Maailmalla on yleistynyt osakepohjainen joukkorahoitus, jossa suurelta määrältä yritykseen ja sen tuotteeseen uskovilta ihmisiltä kerätään pieniä summia sijoituksena ja vastineeksi he saavat esimerkiksi osakkeen yritykseen.

Joukkorahoitus on rahoitusmuoto, jossa rahoittaminen tapahtuu verkoston ihmisiä avulla. Idea tässä rahoitusmuodossa on hyvin yksinkertainen eli jokainen tukee hyvänään pitämäänsä hanketta pienellä summalla, esimerkiksi vaikka vain eurolla. Kun mukaan saadaan suuri joukko ihmisiä, voidaan pienelläkin yksittäisellä rahoituksella saada kerättyä kokoon huomattavan suuri summa rahaa. Hyvänä puolena tässä on se, että yleensä yleisö näin pääsee vaikuttamaan siihen, millaisia tuotteita markkinoille tulee.

Bisnesenkeli

Bisnesenkelinä toimii henkilö, joka haluaa ja jonka on mahdollista sijoittaa omia rahojaan startup-yritykseen. He haluavat paitsi auttaa yritystä, jonka ideaan uskovat, niin toki olla myös hyötymässä mahdollisesta myöhemmin saatavasta voitosta. Nämä bisnesenkelit ovat yleensä hyvin menestyneitä yrityshenkilöitä, jotka osaavat hieman laskea, millaisella tuotteella kysyntää tulee olemaan ja millaiseen yritykseen hänen kannattaa omia rahojaan sijoittaa voittomielessä.

Rahan lisäksi bisnesenkelit tuovat mukanaan myös paljon kokemusta, omaa verkostoaan sekä mahdollisesti tietoa yrityksen toimialasta. Bisnesenkeleitä toimii myös verkostona ja Suomessa on arvioitu näiden bisnesenkelisijoituksen vuotuiseksi summaksi peräti noin 50 miljoonaa euroa.

Pääomasijoitus

Pääomasijoittamisella tarkoitetaan sijoitusten tekemistä sellaisiin yrityksiin, jotka ovat julkisesti vielä tuntemattomia, mutta joilla katsotaan olevan hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei kuitenkaan ole millään muotoa yrityksen pysyvä omistaja, vaan hän pyrkii saamaan mahdollisimman suuren taloudellisen voiton, kun sovittu aika yrityksestä irtaantumiseen tulee.

Pääomasijoittaja tekee sijoitukset yleensä pääomaehtoisina sijoituksina tai sitten niin kutsuttuna välirahoituksena. He sijoittavat siis yrityksiin, joilla he katsovat olevan potentiaalia ja kasvuhaluja kehittyä ja tehdä tulosta.

Startup-yrityksen rahoitus herättää paljon kysymyksiä, vaatiihan yleensä kasvu ja tuotteiden valmistaminen jonkinlaista pääomaa, joka jostain on aina saatava. Ulkopuolinen rahoitus on yleensä ainoa keino, mikäli startup-yrityksen omistajilla itsellään ei tarvittavaa pääomaa ole sijoittaa.